ИЗДАВАШТВО

Полазећи од непобитне чињенице да оно што није забележено као да се није ни догодило, Фестивал је већ од 1970. године развио плодну издавачку делатност. Од првог зборника, објављеног под насловом „Говор песме златоусте“ 1970. године, па до „Песничких меридијана Смедерева“, који су објављени 2018, изашло је око четири стотине књига у више различитих едиција. Све те књиге заједно представљају својеврсну и добро утемељену антологију Фестивала у којој су заступљени песници из целог света, укључујући и завичајне ствараоце.

ЗЛАТНИ КЉУЧ СМЕДЕРЕВА

У оквиру едиције „Златни кључ Смедерева“ сваке године се издаје књига изабраних песама добитника истоимене награде. Објављује се двојезично – на матерњем језику добитника награде и српском језику.

ЗЛАТНИ КЉУЧИЋ СМЕДЕРЕВА

У оквиру едиције „Златни кључић“ сваке године се издаје књига одабраних песама добитника истоимене награде посвећене поезији за децу.

МЕРИДИЈАНИ

Од 2005. године фестивал издаје књиге у оквиру едиције „Меридијани“. Сваке године се објави десетак двојезичних издања одабраних песама страних и домаћих песника. Поред песама на српском и једном од светских језика, ова издања садрже и био-библиографију песника, фотографију, као и песму писану руком.

ЗЛАТНА СТРУНА

Од ове године у оквиру едиције „Златна струна“ добитнику истоимене награде биће објављена двојезична књига песама.

ЗБОРНИК ФЕСТИВАЛА

У фестивалском „Зборнику“ објављују се по две песме и био-библиографије свих гостију Фестивала, као и текстови о поетским јубилејима, али и о самом граду и Фестивалу.

© 2019 Сва права задржана.

Close Menu