Kontakt informacije:

e-pošta: sdpesnicka@mts.rs
Adresa: Karađorđeva 5-7
11300 Smederevo
Poštanski fah 118
Telefon: +38126646590

Goran Đorđević
direktor festivala

Miljan Guberinić
izvršni producent festivala
+381648908165

Marina Milenković
koordinator festivala
+381694376716

© 2019 Sva prava zadržana.

Close Menu